B- BEYAN ESASI ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh

B- BEYAN ESASI ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh