(ıı) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için

(ıı) sayılı listedeki taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar için