açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında uygulanacak tip idari

açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında uygulanacak tip idari