1 Već samo po versifikatorskom umijeću, bogatstvu

1 Već samo po versifikatorskom umijeću, bogatstvu