" Bilo je jako lijepo, upoznala sam puno ljudi, ali sam prije svega