(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni

(1) Broj računa, koji je prema odredbama posebnih propisa sastavni