(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”

(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”