Allahova jednoća u božanstvenosti

Allahova jednoća u božanstvenosti