Ande i J Nakon Kilimađara tražili smo neku višu planinu i odluka je

Ande i J Nakon Kilimađara tražili smo neku višu planinu i odluka je