12-04-2010 - Svetište Majke Božje Bistričke, Marija Bistrica

12-04-2010 - Svetište Majke Božje Bistričke, Marija Bistrica