2. Što je elektronički novac?

2. Što je elektronički novac?