- Radna verzija- Mali Lošinj , 2012.

- Radna verzija- Mali Lošinj , 2012.