(molimo, obrazac popunite Ċitko, štampanim slovima)

(molimo, obrazac popunite Ċitko, štampanim slovima)