4.2 Krivolinijski integral prve vrste

4.2 Krivolinijski integral prve vrste