Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.

Ad.1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice.