*** s mačkama sam mačka i tu je tačka hitrije nego

*** s mačkama sam mačka i tu je tačka hitrije nego