"Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao