"Pozvani na ljubav" Predložak za euharistijsko klanjanje redovničkih