4.) Moj doprinos izradi strategije grada Karlovca

4.) Moj doprinos izradi strategije grada Karlovca