"Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana"