1 Na temelju članka 16. točke 3. Statuta HAMAG INVEST

1 Na temelju članka 16. točke 3. Statuta HAMAG INVEST