66 c) Motor se pokreće na obrnutu stranu od one na koju bi trebao

66 c) Motor se pokreće na obrnutu stranu od one na koju bi trebao