5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2010. godinu 6

5. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka za 2010. godinu 6