Da li ograničenost vještina ograničava rast u Bosni i Hercegovini?

Da li ograničenost vještina ograničava rast u Bosni i Hercegovini?