Bilješka sa sastanka od 22.7.2010.

Bilješka sa sastanka od 22.7.2010.