Čovjek i zdravstvena kultura, TV Jabuka, ožujak, 2015.

Čovjek i zdravstvena kultura, TV Jabuka, ožujak, 2015.