Bilanca (stanje na dan 31. 12. 2012.)

Bilanca (stanje na dan 31. 12. 2012.)