(navesti ovlaštenu osobu) U IZJAVA (jednokr

(navesti ovlaštenu osobu) U IZJAVA (jednokr