Božji atributi ili njegove savršenosti u teologiji Karla Bartha

Božji atributi ili njegove savršenosti u teologiji Karla Bartha