699, 56, 179, 1649, PONUDA 120, 219, 1399,

699, 56, 179, 1649, PONUDA 120, 219, 1399,