863. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

863. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim