1 Na osnovu čl. 39 i 40 Zakona o državnoj imovini

1 Na osnovu čl. 39 i 40 Zakona o državnoj imovini