3. Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba

3. Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba