BIFURKACIJE U ŠUMAMA OBIČNE JELE (Abies alba

BIFURKACIJE U ŠUMAMA OBIČNE JELE (Abies alba