(1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak

(1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak