Civilnu zaštitu treba opremiti - str. 2.

Civilnu zaštitu treba opremiti - str. 2.