1 Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje

1 Temeljem članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (dalje