60 godina organiziranog rada slijepih u istri

60 godina organiziranog rada slijepih u istri