2. Grad Rijeka - Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora

2. Grad Rijeka - Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora