7.Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba

7.Nacionalna izložba mladih inovatora i izložba