8. siječnja 2014. Papa hodočasti u Svetu zemlju Papa će od 24. do

8. siječnja 2014. Papa hodočasti u Svetu zemlju Papa će od 24. do