Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako

Ako šutiš, šuti iz ljubavi. Ako govoriš, govori iz ljubavi. Ako