Ako je vektor u ravnini zadan početnom točkom i krajnjom točkom

Ako je vektor u ravnini zadan početnom točkom i krajnjom točkom