1. Mišići koji zahtijevaju jako preciznu kontrakciju imaju u jednoj

1. Mišići koji zahtijevaju jako preciznu kontrakciju imaju u jednoj