BIHAĆ, 2011. - JU Gradska Galerija Bihać

BIHAĆ, 2011. - JU Gradska Galerija Bihać