1. Nabroji barem 4 načela Interneta! 2. „Internet je strojno i

1. Nabroji barem 4 načela Interneta! 2. „Internet je strojno i