b) gospodarskog korištenja sidrišta Mala Lamjana, u uvali Maževica

b) gospodarskog korištenja sidrišta Mala Lamjana, u uvali Maževica