5. MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE 5th INTERNATIONAL

5. MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE 5th INTERNATIONAL