A. Pre no što počnete D. Nakon testa B. Ispuna kartona za

A. Pre no što počnete D. Nakon testa B. Ispuna kartona za