592.70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na

592.70. redovna sjednica - Odluka o usvajanju amandmana na